www.szpetal.pl

| Cały serwis


ZAMKNIJ
DOPISZ SIĘ
WYPISZ SIĘ
OSTATNIE AKTUALNOŚCI
2021-08-29
Do??ynki 2021
2021-08-22
Kino plenerowe
2021-08-22
B?d?? Zdr??w ANWIL 2021
2020-12-20
Sp??yw kajakowy 2021
Sp??yw kajakowy
Lipiec
2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Szpetal pod śniegiem.
Spotkanie sprawozdawczo - wyborcze OSP Szpetal Górny.
Koncert kolęd w Kościele Parafialnym w Szpetalu Górnym
Święto Plonów - Dożynki 2015
Strażacy OSP Szpetal Górny w procesji Bożego Ciała.

 

 

img_1332.jpgZako??czona zosta??a budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym w Szkole Podstawowej im. Kazimierza III Wielkiego w Szpetalu Górnym. Od wrze??nia uczniowie b?d? mogli korzysta? z nowoczesnego pe??nowymiarowego obiektu sportowego, poprawi? si? równie?? warunki nauki, dzi?ki dobudowanym nowym salom lekcyjnym. Obecnie trwaj? jeszcze prace zwi?zane z remontami i popraw? estetyki dotychczasowego budynku szko??y w Szpetalu Górnym.

 
Sala gimnastyczna stworzy warunki do ró??nych typów aktywno??ci ruchowej okre??lonych w podstawie programowej wychowania fizycznego: ?wicze?? ogólnorozwojowych i kondycyjnych dla uczniów, gry w tenisa i badmintona, a tak??e do uprawiania dyscyplin zespo??owych takich jak siatkówka, koszykówka, pi??ka r?czna, halowa pi??ka no??na itp.
 
Inwestycja o ???cznej warto??ci 3 343 788,00 z??, w cz???ci sportowej otrzyma??a dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej w wysoko??ci 779 300,00 z??. Pozosta??e koszty budowy sfinansowano ze ??rodków Gminy Fabianki.
 
Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej w Szpetalu Górnym nast?pi podczas rozpocz?cia roku szkolnego 2017/2018.

 

?ród??o: http://www.fabianki.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1109&Itemid=1

 

 

Zapraszamy na wirtualny spacer po nowej sali i innych pomieszczeniach dydaktycznych:

 

 

DODAJ KOMENTARZ

Mieszka??cy bloguj?!

 

Blog
Masz bloga? Pasj?? Talent?

Podziel si? tym z innymi!

Zg??o?? do nas swoj? stron? - mo??e znajdzie si? w??a??nie tutaj!


Blog

Blog
 

Kontakt

 

87-811 Szpetal Górny

kontakt@szpetal.pl

 

Partnerzy

 

 

Instytucje

 

Szko??a Podstawowa w Szpetalu Górnym

Przedszkole niepubliczne "Ma??y Mi??"

Przedszkole o profilu katolickim "Anio??ek"

Parafia p.w. ??w. Józefa w Szpetalu Gónym

Bank Spó??dzielczy w Kowalu O. Szpetal Górny

 

 Powered by: Edos  
 

 

-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------