www.szpetal.pl

| Cały serwis


ZAMKNIJ
DOPISZ SIĘ
WYPISZ SIĘ
OSTATNIE AKTUALNOŚCI
2021-08-29
Do??ynki 2021
2021-08-22
Kino plenerowe
2021-08-22
B?d?? Zdr??w ANWIL 2021
2020-12-20
Sp??yw kajakowy 2021
Sp??yw kajakowy
Czerwiec
2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Szpetal pod śniegiem.
Spotkanie sprawozdawczo - wyborcze OSP Szpetal Górny.
Koncert kolęd w Kościele Parafialnym w Szpetalu Górnym
Święto Plonów - Dożynki 2015
Strażacy OSP Szpetal Górny w procesji Bożego Ciała.

 

 

Szacowanie strat 2017

 

Wójt Gminy Fabianki informuje o powo??aniu przez Wojewod? Kujawsko - Pomorskiego komisji do szacowania strat powsta??ych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (przymrozki wiosenne) na terenie Gminy Fabianki.
     W zg??oszeniu nale??y poda? wszystkie uprawy w gospodarstwie, aby ogólny area?? zasiewu by?? zgodny z wnioskiem sk??adanym do ARiMR o dop??aty w 2017 roku. Ponadto rolnicy posiadaj?cy hodowl?, musz? wpisa? ilo??? sprzedanych zwierz?t z 3 ostatnich lat oraz w roku wyst?pienia szkód. Nale??y uwzgl?dni? ca??o??? produkcji rolniczej, zarówno ro??linnej, jak i zwierz?cej w gospodarstwie rolnym, prowadzonej w roku szacowania, niezale??nie od stopnia zniszczenia. Rolnicy, którzy planuj? zaoranie plantacji, powinni zg??osi? likwidacj? uprawy w Urz?dzie Gminy. Zgodnie bowiem z regulaminem dzia??ania terenowych komisji, szacowania szkód dokonuje si? do czasu zbioru plonu g??ównej uprawy lub jej likwidacji.

     Wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych nale??y sk??ada? w terminie do 26 czerwca 2017 r. w Urz?dzie Gminy Fabianki, pok. 10, I pi?tro w godzinach urz?dowania. Druki wniosków dost?pne s? w  Urz?dzie Gminy Fabianki oraz na stronie internetowej www.fabianki.pl.

Mieszka??cy bloguj?!

 

Blog
Masz bloga? Pasj?? Talent?

Podziel si? tym z innymi!

Zg??o?? do nas swoj? stron? - mo??e znajdzie si? w??a??nie tutaj!


Blog

Blog
 

Kontakt

 

87-811 Szpetal Górny

kontakt@szpetal.pl

 

Partnerzy

 

 

Instytucje

 

Szko??a Podstawowa w Szpetalu Górnym

Przedszkole niepubliczne "Ma??y Mi??"

Przedszkole o profilu katolickim "Anio??ek"

Parafia p.w. ??w. Józefa w Szpetalu Gónym

Bank Spó??dzielczy w Kowalu O. Szpetal Górny

 

 Powered by: Edos  
 

 

-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------