www.szpetal.pl

| Cały serwis


ZAMKNIJ
DOPISZ SIĘ
WYPISZ SIĘ
OSTATNIE AKTUALNOŚCI
2021-08-29
Do??ynki 2021
2021-08-22
Kino plenerowe
2021-08-22
B?d?? Zdr??w ANWIL 2021
2020-12-20
Sp??yw kajakowy 2021
Sp??yw kajakowy
Maj
2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Szpetal pod śniegiem.
Spotkanie sprawozdawczo - wyborcze OSP Szpetal Górny.
Koncert kolęd w Kościele Parafialnym w Szpetalu Górnym
Święto Plonów - Dożynki 2015
Strażacy OSP Szpetal Górny w procesji Bożego Ciała.

 

 

 

 

    07.09.2019 zosta??o zorganizowane przez OSP W SZPETALU GÓRNYM - kolejne spotkanie z cyklu  projektów z FUNDACJI ANWILI : „OCALI? OD ZAPOMNIENIA „ Event odby?? si? w kilku panelach tematycznych, których g??ówn? ide? by??o przypomnienie tradycji u sto??u na przestrzeni prawie ca??ego wieku. Przyby??o wiele osób nie tylko z  okolic Szpetala ,a tak??e go??cie z Warszawy oraz Torunia , W??oc??awka, Szpetala Dolnego i Witoszyna.  Podzielili??my projekt na kilka paneli tematycznych. Mieli??my niepowtarzaln? okazj? uczestniczy? w WARSZTATACH KULINARNYCH robienia kocio??ka.  Zaj?cia pokazowe by??y prowadzone  przez  so??tysa Rafa??a Kawczy??skiego oraz przez stra??aka Czarka Borowieckiego .  Drugi panel - wyk??ad „HISTORIA GARNKIEM PISANA” -   zaprezentowany przez specjalnie zaproszonego na to spotkanie go??cia- doktor hab. z uczelni SGGW  z Instytutu ??ywienia w Warszawie – Magdalen? Górnick? ,  po???czony by??  z degustacj? d??emów, powide?? , ciast , rogalików, serów , domowych chlebów oraz bu??eczek dro??d??owych -serwowanych w Sali Imprez Okoliczno??ciowych przy OSP Szpetal Górny. Go??ciom umila?? czas akordeonista  – Piotr Giers, tak??e mieszkaniec Szpetala, który przypomnia?? nam w oryginalnych aran??acjach m in takie utwory jak  : Jesienne ró??e, Umówi??em si? z Ni? na dziewi?t?, Chryzantemy z??ociste.

            Trzeci? atrakcj? – by??a KUCHNIA POLOWA , przy której serwowano smakowite zupy- kremy : pomidorowa, dyniowa oraz broku??owa  i ??urek, autorstwa m. in  El??biety Witkowskiej z zespo??em Sali Imprez Okoliczno??ciowych przy OSP Szpetal Górny . Mo??na by??o   skosztowa? tak??e  wybornego kompotu ze szpetalskich  jab??ek -podawanego jak za dawnych czasów chochl? prosto z kanki .  Wszystko serwowane-  przez Prezesa OSP : Zbigniewa Witkowskiego, który przebrany za profesjonalnego Mistrza w??ród Kucharzy- dope??nia?? ca??o??ci dodaj?c pikanterii  nadzwyczajnym smakom.  

   Szpetal Górny i okolice  bogactwem ziemi  s??yn? , a zaprezentowanie   produktów  regionalnych, warzyw , owoców i rozmaitych przetworów by??o pok??onem dla tych Wszystkich , którzy trud pracy w gospodarstwie znaj? i kultywuj?. OSP otrzyma??o przed dzie?? spotkania- wszelkie dobra  od lokalnych producentów i sympatyków. By??y ??liwki, borówki, jab??ka, dynie, cukinie, sa??aty, marchew, ziemniaki, cebula,rzodkiewka broku??y, kalafior, s??oneczniki, por, fasolka kapusta, zio??a, pomidory i wiele innych.

  W przepi?knych, barwnych dekoracjach i niesamowicie soczystej kolorystyce   regionalnych produktów oraz  z wykorzystaniem dawnych akcesoriów i pami?tek rodzinnych – pomaga??a Bogna Mosakowska wspólnie z synem i m???em Wojtkiem Mosakowskim , radnym Szpetala Górnego ,  okraszaj?c  Nam przy tym  smakowicie spotkanie - wybornymi kluskami ziemniaczanymi po???czonymi z nut? ??wie??ego kopru  . Integracji s??u??y??o u sto??u pod ogromnym namiotem zakupionym z dotacji Fundacji Anwil- wspólne muzykowanie

 To by??a dla Nas niezwyk??a podró?? w??ród  polskich, regionalnych smaków ..  Radosne i nasycone pyszno??ciami buzie Naszych go??ci  – pozostan? dla Nas najmilszym wspomnieniem tego dnia , a tak??e – wa??n? rekompensat? wielu przygotowa?? , w których pomagali sympatycy , przyjaciele oraz  dzieci i m??odzie??  ze Szko??y Podstawowej im Kazimierza Wielkiego a tak??e m??odzie??ówka OSP w  Szpetalu Górnym. Podzi?kowaniom  od naszych go??ci-nie by??o ko??ca, dlatego chcieliby??my  kultywowa? i piel?gnowa? takie spotkania , by ocali? od zapomnienia  tradycje polskiego sto??u i przypomina? historie naszego regionu. Oby-  eventy organizowane przez OSP  wpisane  zosta??y w kalendarz mi??o??ników oraz mieszka??ców Szpetala Górnego . A przecie?? tylko wtedy  dowiemy si?  i odczujemy ,??e jeste??my po najlepszej mo??liwej stronie ??ycia. Kolejne strony – przed Nami!

Wszystkie przepisy potraw i s??odko??ci – b?d? wkrótce zaprezentowane na naszej stronie.

„Najbardziej szcz???liwi ludzie nie posiadaj? wszystkiego co najlepsze . Oni jedynie wydobywaj? wszystko co najlepsze z tego co posiadaj?”

 Dlatego z ca??ego serca dzi?kujemy wszystkim przyby??ym go??ciom  i jeszcze raz chcieli??my wyró??ni? za wsparcie i  pomoc :

Dorota i Mariusz Rejchert- domowe chleby, s??oneczniki, kwiaty ogrodowe , fasolka szparagowa

Iwona i Wojciech B??aszkiewicz- pomidory,ziemniaki

Beata i Tomasz Szychulscy- ??liwki

Miros??awa i Zbigniew Pó??torak- Szpetal Górny- w??oszczyna, rzodkiewka, koper,sa??ata

Marta i Krzysztof Buczkowscy – ??liwki, broku??, kalafior, przetwory i zupa broku??owa

Monika Ko??aczy??ska – Krojczyn- borówki

Barbara i Jacek Grudewicz-cebula

Jola i Dariusz Turscy – jab??ka

Ewa Antczak ze Szpetala Dolnego – bu??eczki i rogaliki dro??d??owe

Bogna i Wojciech Mosakowscy- nie tylko  w duszy granie, bo i  klusek gotowanie i  cz?stowanie oraz -  dekorowanie i muzykowanie

Krystyna Sudomir - W??oc??awek – powid??a ??liwkowe z czekolad?

Irena Kostrzewska -W??oc??awek- powid??a ??liwkowe

Ela Witkowska z zespo??em pracowników Sali Imprez Okoliczno??ciowych – d??emy malinowe i dyniowe, ciasta z dyni, ciasto zebra oraz kremowe zupy warzywne i kompot oraz zupy.

MARKOFOOD- producent warzywnych  smaków zamkni?tych  w s??oikach : ……

Daniel Gherke -konferansjerka

 Monika Sudomir-Giers- pomys??odawca ca??ego zamieszania.

oraz ca??a ekipa zaanga??owana w relizcj?.

 To by??a naprawd? bardzo wyj?tkowy  i barwny dzie?? z histori? smaków naszego regionu. Do zobaczenia wkrótce na kolejnych spotkaniach z cyklu „Ocali? od zapomnienia” dotowanych przez Fundacj? Anwil.

Fotorelacja

Mieszka??cy bloguj?!

 

Blog
Masz bloga? Pasj?? Talent?

Podziel si? tym z innymi!

Zg??o?? do nas swoj? stron? - mo??e znajdzie si? w??a??nie tutaj!


Blog

Blog
 

Kontakt

 

87-811 Szpetal Górny

kontakt@szpetal.pl

 

Partnerzy

 

 

Instytucje

 

Szko??a Podstawowa w Szpetalu Górnym

Przedszkole niepubliczne "Ma??y Mi??"

Przedszkole o profilu katolickim "Anio??ek"

Parafia p.w. ??w. Józefa w Szpetalu Gónym

Bank Spó??dzielczy w Kowalu O. Szpetal Górny

 

 Powered by: Edos  
 

 

-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------