www.szpetal.pl

| Cały serwis


ZAMKNIJ
DOPISZ SIĘ
WYPISZ SIĘ
OSTATNIE AKTUALNOŚCI
2021-08-29
Do??ynki 2021
2021-08-22
Kino plenerowe
2021-08-22
B?d?? Zdr??w ANWIL 2021
2020-12-20
Sp??yw kajakowy 2021
Sp??yw kajakowy
Lipiec
2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Szpetal pod śniegiem.
Spotkanie sprawozdawczo - wyborcze OSP Szpetal Górny.
Koncert kolęd w Kościele Parafialnym w Szpetalu Górnym
Święto Plonów - Dożynki 2015
Strażacy OSP Szpetal Górny w procesji Bożego Ciała.

 

Przekazanie i po??wi?cenie wozu bojowego dla jednostki OSP Szpetal Górny - 23 kwietnia 2016

 

 

 

W dniu 23 kwietnia 2016 roku nasza Jednostka OSP Szpetal Górny otrzyma??a nowoczesny samochód ga??niczy z Jednostki Ratowniczo - Ga??niczej nr 1 w Bydgoszczy.

 

Na t? wyj?tkow? uroczysto??? zaproszenie przyj?li

Prezes Zarz?du Powiatowego Ochotniczej Stra??y Po??arnej druh Marian Miko??ajczyk

Prezes Gminny Ochotniczej Stra??y Po??arnej druh Andrzej Zieli??ski

Zast?pca Prezesa Gminnego Ochotniczej Stra??y Po??arnej druh Andrzej Kwa??niewski

Komendant Gminny Ochotniczej Stra??y Po??arnej druh Dariusz Witkowski

Kapelan Gminny Ochotniczej Stra??y Po??arnej Ksi?dz Dariusz Fabisiak

Poczty Sztandarowe i delegacje z jednostek Ochotniczych Stra??y Po??arnych gminy Fabianki

Komendant Miejski Pa??stwowej Stra??y Po??arnej we W??oc??awku st. bryg. mgr in??. Robert Majewski

Radny powiatowy pan Jan Krzy??anowski.

Wójt Gminy Fabianki Zbigniew S??omski

Przewodnicz?cy Rady Gminy Adam Rejmak i Radni Gminy Fabianki

Prezes Banku Spó??dzielczego w Kowalu Pani Halina Radziejewska

Dyrektor Szko??y Podstawowej imienia Kazimierza Wielkiego w Szpetalu Górnym mgr Mirella Kwiatkowska

Pani Barbara Smoli??ska Pan Krzysztof Kurlapski

Dowódc? uroczysto??ci by?? Komendant Gminny druh Dariusz Witkowski.

Przekazania wozu w r?ce prezesa druha Zbigniewa Witkowskiego dokona?? wójt gminy Fabianki druch Zbigniew S??omski. Samochód zosta?? po??wi?cony przez kapelana OSP druha Dariusza Fabisiaka.

Decyzj? druhów OSP w  Szpetalu Górnym wóz ga??niczy otrzyma?? imi? ROMAN na pami?tk? niedawno odesz??ego prezesa OSP w Skórznie druha Romana Krzy??anowskiego.

Matk? Chrzestn? samochodu zosta??a Pani Barbara Smoli??ska, mieszkanka Szpetala Górnego, lokalny przedsi?biorca osoba czynnie wspieraj?ca nasz? jednostk?.

 

Serdecznie dzi?kujemy wszystkim obecnym za przybycie na tak wa??n? dla nas uroczysto???.

W??adzom gminy Fabianki i wszytkim zaanga??owanym w starania o przekazanie wozu naszej jednostce serdecznie dzi?kujemy.

Za uwiecznienie tej pi?knej uroczysto??ci na zdj?ciach i filmie dzi?kujemy Panu Jakubowi B?bi??skiemu i Panu Marcinowi Ejdowskiemu.

DODAJ KOMENTARZ

Mieszka??cy bloguj?!

 

Blog
Masz bloga? Pasj?? Talent?

Podziel si? tym z innymi!

Zg??o?? do nas swoj? stron? - mo??e znajdzie si? w??a??nie tutaj!


Blog

Blog
 

Kontakt

 

87-811 Szpetal Górny

kontakt@szpetal.pl

 

Partnerzy

 

 

Instytucje

 

Szko??a Podstawowa w Szpetalu Górnym

Przedszkole niepubliczne "Ma??y Mi??"

Przedszkole o profilu katolickim "Anio??ek"

Parafia p.w. ??w. Józefa w Szpetalu Gónym

Bank Spó??dzielczy w Kowalu O. Szpetal Górny

 

 Powered by: Edos  
 

 

-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------