www.szpetal.pl

| Cały serwis


ZAMKNIJ
DOPISZ SIĘ
WYPISZ SIĘ
OSTATNIE AKTUALNOŚCI
2021-08-29
Dożynki 2021
2021-08-22
Kino plenerowe
2021-08-22
Bądź Zdrów ANWIL 2021
2020-12-20
Spływ kajakowy 2021
Spływ kajakowy
Czerwiec
2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Szpetal pod śniegiem.
Spotkanie sprawozdawczo - wyborcze OSP Szpetal Górny.
Koncert kolęd w Kościele Parafialnym w Szpetalu Górnym
Święto Plonów - Dożynki 2015
Strażacy OSP Szpetal Górny w procesji Bożego Ciała.

 

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Szpetalu Górnym

(Treść kroniki OSP Szpetal Górny, prowadzonej przez  dh Brodzińskiego Adama, dh Barskiego Stanisława, dh Kujawskiego Władysława oraz kronikarza dh Jana Zamojskiego)

    

 

"Działo się to w  roku 1924 w Szpetalu Górnym. Miejscowość ta położona jest na Ziemi Dobrzyńskiej między Włocławkiem a Lipnem przy głównej szosie łączącej te miasta. Pozbawina była jakichkolwiek urządzeń pożarowych i instytucji kulturalnych. Z tego powodu mieszkańcy postulowali o założenie straży pożarnej, która z jednej strony zapewniłaby do pewnego stopnia bezpieczeństwo pożarowe wsi, a z drugiej strony przyczyniłaby się do ożywienia życia kulturalnego mieszkańców. Po długich namysłach i naradach grono mieszkańców liczących sie dobrą opinią i zaufaniem wśród społeczeństwa wsi, postanowiło zorganizować zebranie z mieszkańcami i omówić
potrzebę założenia  Straży Ogniowej. Tymi mieszkańcami byli Artur Rutkowski, Władysław Kalinowski, Zygmunt Dydecki i ks.Ignacy Charczewski. Ci ludzie jako założyciele zdecydowali sie przystąpić do działania i wystosowali pisma do władz powiatu Lipnowskiego z prośbą o zezwolenie założenia i zarejestrowania Straży Ogniowej. Władze chętnie przychyliły sie do tej propozycji i wydały zezwolenie. Przystąpiono wtedy z zapałem do organizowania szeregów straży. Początkowo straż liczyła 12 druchów. Wszelkie koszty związane z uruchomieniem tej placówki wzieli na siebie założyciele z pomocą mieszkańców wsi. Podjęto starania o zdobycie sprzętu przeciwpożarowego i jeszcze tego samego roku udało się zgromadzić: beczkowóz konny, sikawka ręczna, węże zakończone prądnicami oraz skąpe narzedzia do gaszenia pożarów. Z powodu braku remizy sprzęt ten umieszczono w stodole ks.Charczewskiego. Dzięki zdobytemu sprzętowi straż brała udział w działaniach ratowniczych i gaśniczych. Mieszkańcy wsi w podzięce za skuteczną pomoc w 1925 roku ufundowali 25,5 funtowy dzwon alarmowy. Został on zamontowany na beczkowozie konnym.
    W roku 1928 wspomniani już założyciele zorganizowali budowę remizy strażckiej. Plac pod budynek podarował Artur Rutkowski. Materiały budowlane zakupiono za pieniądze uzbierane podczas zabaw, loterii fantowych oraz przedstawień w których brały udział miejscowe kobiety. Przy wydatnej pomocy mieszkańców wsi prace szybko posuwały sie naprzód, że w tym samym roku oddano remizę do użytku. Przeniesiono wtedy tam cały sprzęt.  
   Z upływem lat niektórzy członkowie starzeli się lub zmieniali miejsce pobytu i opuszczali szeregi Straży Ogniowej. Z inicjatywy strażaków w roku 1928 wybrano nowy zarząd ale już z podziałem na funkcje. Na Prezesa wybrano Stefana Raniszewskiego, Naczelnik -Władysław Kotarski, Gospodarz-Władysław Kalinowski, Skarbnik Władysław Błaszkiewicz. Zarząd ten przystąpił do ożywienia kulturalnego wsi i w roku 1931 założona orkiestrę dętą w skład której wchodziło 24 członków. Zangażowano kapelmistrza Włocławskiej Straży Pożarnej dh.Tomasza Makucha. Pod jego fachowym okiem młodzi muzycy robili duże postępy i wkrótce orkiestra zaczeła brać udział w przeglądach orkiestr dętych strażackich zajmując czołowe miejsca. Urządzała także okolicznościowe koncerty oraz przygrywała do tańca w czasie zabaw strażackich.
Praca zarządu nabierała coraz to większego rozmachu. Rozpoczęto systematyczne szkolenia starżaków polegające na ćwiczeniach musztry i obsłudze sprzętu. Zbiórki odbywały się przeważnie w niedziele w godzinach popołudniowych. Szkolenia okazywały sie skuteczne bo 1932 OSP Szpetal Górny brała udział w zawodach pożarniczych w Bobrownikach, gdzie zdobyli nagrodę w postaci węża strażackiego, natomist w roku 1934 w nagrodę zdobyli dwa bosaki, a w 1936r wywalczyła drabinę Szczerbowskiego. Zarząd działał  aktywnie do roku 1939, kiedy to wybuch wojny przerwał owocną działalność straży i orkiestry. Majątek w postaci instrumentów muzycznych i dokumentów zabrał okupant jednak dzwon alarmowy został ukryty przez mieszkańców.
  Mimo przerwania działalności zarządu w czasie okupacji OSP istniała i brała udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych. Liczyła wtedy 24 członków. Jako szkoleniowca władze niemieckie wyznaczyły Władysława Kotarskiego. Ćwiczył on strażaków pod nadzorem Niemca zamieszkałego w Szpetalu Górnym Frydrycha Ruzuna. Władysław Kotarski miał duże uznanie wsród swoich strażaków i pełnił funkcję Naczelnika do roku 1947.
    W tymże roku wybrano nowy skład zarządu: Stefan Bancer -Prezes, Wiktor Kalinowski-Naczelnik, Władysław Grudewicz-Skarbnik, Leon Turski - Gospodarz. Ten pierwszy powojenny zarząd przystapił do działania. Doniosłym wydarzeniem w tym czasie było zmotoryzowanie taboru straży. Sikawkę ręczna zastąpiono motopompą mechaniczną, wozy konne - samochodem doczka przystosowanym do celów gaśniczych, co umożliwiło szybszy dojazd do miejsca pożaru i podjęcie skutecznej walki z ogniem. Sprzęt ten została przekazany z byłej Komendy Powiatwej w Lipnie.
   W roku 1950 nastąpiła zmiana w zarządzie. Wybrano nowego prezesa dh Władysława Kotarskiego oraz naczelnika dh Leona Sopczyńskiego. Reszta zarządu pozostała bez zmian. Nowy zarząd rozpoczął starania o zezwolenie na budowę nowej remizy i w roku 1952 przy pomocy społeczeństwa wsi przystapiono do budowy. Majstrem budowy był mieszkaniec Fabianek Piotr Stawisiński, w przedsiąwzięciu wydatnie pomagali mieszkańcy Szpetala Górnego oraz Bogucina, którzy ofiarowali na ten cel drewno budowlane. Budowę zakończono w 1954 roku. Również w tym roku nastąpiła kolejna zmiana w zarządzie na prezesa wybrano dotychczasowego skarbnika dh Władysława Grudewicza, na naczelnika dh Jana Lewandowskiego, na skarbnika dh Izydora Zarębe i na gospodarza dh Leona Turskiego. Zarząd w tym składzie działał do roku 1957. W tym roku dokonano zmiany na stanowisku prezesa za dh Władysława Grudewicza, który miał w tym czasie kłopoty ze zdrowiem wybrano dh Władysława Szychulskiego.
W 1958r nagła śmierć wyrwała dh Szychulskiego z szeregów OSP. Na jego miejsce wybrano ponownie dh Władysława Grudewicza. Zarząd w tym składzie pełnił funkcję do roku 1961. W tymże roku wybrano na stanowisko naczelnika OSP dh Konrada Turskiego, który zastąpił  dh Jana Lewandowskiego. Po tej zmianie nastapiło duże ożywienie w działalności. On to jako pierwszy powołał zastępcę naczelnika którym został Józef Siery. Również z inicjatywy dh Turskiego w roku 1962 straż otrzymała samochód skrzyniowy marki Star 21. Samochód ten służył straży do 1965 roku, w którym OSP otrzymała typowy samochód strażacki Star 25GM. Ten aktywny i operatywny naczelnik w 1963 roku zebrał młodzież ze Szpetala Górnego i oklolicznych wsi zakładając drużynę młodzieżową. Na instruktora i szkoleniowca wytypowano dh Stanisława Szczepańskiego, obecnego prezesa i członka zarządu wojewódzkiego Z.O.S.P. Pod jego fachowym okiem drużyna robiła duże postępy i już w tym samym roku biorąc udział w zawodach sportowo-pozarniczych drużyn młodzieżowych w Chełmicy zajeła pierwsze miejsce.
Brała ona od tej pory udział w corocznych zawodach drużyn młodzieżowych. W następnym roku potwierdza swą wartość na zawodach w Szpetalu Górnym. Dh Stanisław Szczepański opiekuje się drużyną od 1956 roku, w którym to opuszcza szeregi OSP w Szpetalu Górnym z powodu przeniesienia się do nowo założonej jednostki OSP w Bogucinie.
   W roku 1956 umiera naczelnik dh Konrad Turski. Na jego miejsce wybrano dotychczasowego zastępce dh Józegfa Sierego, na zastępce dh Stanisława Barskiego, a instruktorem i szkoleniowcem drużyny młodzieżowej został dh Zdzisław Sopiński obecny komndant Straży Pożarnej w Fabryce Lakierów we Włocławku.  
 
  W roku 1970 uległa zniszczeniu remizo-świetlica, w wyniku czego zaistaniała konieczność wybudowania nowej. Budowa zajął się Leon Turski. W marcu tego roku z jego polecenia zaczęto rozbierać starą świetlicę, pracą kierował dh Stanisław Barski.
Pomimo, że w kasie strażackiej było mało pieniędzy, z inicjatywy gospodarza jednostki dh Leona Turskiego, przystąpiono do budowy nowej remizy. Budową jako majster zajął się mieszkaniec Szpetala Górnego Stanisław Spryszyński. Pieniądze na budowę przekazała Gromadzka Rada Narodowa ze Szpetala Górnego oraz Komenda Powiatowa Straży Pożarnej we Włocławku, a przede wszystkim jej komendant Stanisław Białkowski. Wiele prac wykonano w czynie społecznym. Prace posuwały się szybko, remizo-świetlicę oddano do użytku w listopadzie 1970 roku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 240 tyś. zł. Największy wkład pracy wnieśli druhowie: Leon Turski, Stanisław Barski, Józef Siery, Stanisław Raniszewski, Władysław Kujawski i wielu innych.
Za inicjatywę i wkład pracy przy budowie tej remizy dh Leon Turski został odznaczony złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Dzięki aktywności i pracowitości w/w druhów został wybudowany i oddany do użytku upragniony obiekt, który do dziś służy nie tylko członkom OSP, ale także miejscowemu społeczeństwu, a przede wszystkim młodemu pokoleniu. W roku 1972 w styczniu dokonano wyboru nowego zarządu w skład, którego weszli: Jan Lewandowski-prezes, Józef Siery - naczelnik, Stanisław Barski - z-ca naczelnika, Leon Turski - gospodarz, Izydor Zaręba - skarbnik, oraz Edward Sułkowski - sekretarz. Zarząd ten pełnił funkcje przez dwa lata. W 1974 roku następuje zmiana na stanowisku prezesa i sekretarza. Na prezesa wybrano dh Adama Borowieckiego, a na sekretarza dh Ryszard Sapińskiego. W styczniu 1975 roku nastąpiła ponowna
zmiana zarządu w skład którego weszli: Zenon Kujawski - prezes, Stanisław Barski - naczelnik, Izydor Zaręba - skarbnik, Leon Turski - gospodarz oraz Maciej Zieliński - sekretarz. Na z-cę naczelnika powołano dotychczasowego instruktora sekcji młodzieżowej dh Zdzisława Sapińskiego, który pełnił swą funkcję do września 1975 roku. Wtedy to pożegnał szeregi OSP z powodu podjęcia studiów na Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarnictwa w Warszawie. Na jego miejsce naczelnik powołuje dh Jana Tomczaka, który czynnie działa do czasu zmiany miejsca zamieszkania.
W styczniu 1977 roku zmieniano zarząd w skład, którego weszli: dh Bogumił Szczygielski - prezes oraz Ryszard Tekliński - sekretarz. Reszta członków zarządu pełniła swe funkcje bez zmian.


   22 lipca 1977 roku członkowie OSP w Szpetalu Górnym przeżyli doniosłą chwilę. Wręczono im sztandar ufundowany przez społeczeństwo Szpetala Górnego, jako wyraz wdzięczności za 50-letnią działałność OSP. Sztandar został wykonany ręcznym haftem przez siostry zakonne z Włocławka. Sztandar z rąk Zarządu Powiatowego Z.O.S.P dh Juliana Fronczaka przyjął naczelnik dh Stanisław Barski.
   Pod koniec stycznia 1985 na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym z powodu konfliktu pomiędzy członkami OSP nie doszło do wyboru zarządu. W związku z tym obsługujący to zebranie członkowie prezydium zarządu gminnego Z.O.S.P druchowie Stanisław Szczepański i Adam Brodziński wyznaczyli zgodnie ze statutem związku nastepny termin zebrania. W marcu tego samego roku odbyło się ponowne zebranie, na którym wprowadzono zmiany w składzie zarządu. Naczelnikiem został dh Janusz Turski a gospodarzem dh Lech Drzewiecki. Zarząd ten działał do roku 1987. W sierpniu tego roku został odwołany ze stanowiska naczelnika dh Janusz Turski. W grudniu wybrano nowy zarząd w skład którego weszli: prezes -Jan Borowiecki, naczelnik - Stanisław Barski, z-ca naczelnika Zbigniew Witkowski, skarbnik - Izydor Zaręba, sekretarz - Ryszard Tekliński oraz gospodarz - Lech Drzewiecki.
W 1991 roku na skutek choroby dh Lecha Drzewieckiego nastąpiła zmiana na stanowisku gospodarza. Funkcję tę obiął dh Kazimierz Tomczak. Zarząd w tym składzie działa do roku 1993. Wtedy wybrano nowe i co zasługuje na uwagę młode wiekiem władze.
Na prezesa wybrano Wojciecha Spryszyńskiego, naczelnik - Wojciech Błaszkiewicz, na z-ca naczelnika - Zbigniew Witkowski, sekretarz - Ryszard Tekliński, gospodarz - Władysław Kujawski a na kronikarza Jana Zamojskiego. Na tym zebraniu na wniosek członków i zarządu mianowano dotychczasowego naczelnika dh Stanisława Barskiego honorowym naczelnikiem OSP w Szpetalu Górnym. W tym składzie zarząd działa tylko rok.  
 W 1994 roku nastepuje zmiana w zarządzie. Naczelnikiem zostaje dotychczasowy z-ca dh Zbigniew Witkowski, z-cą naczelnika dh Robert Szychulski, sekretarzem i kronikarzem dh Jan Zamojski, gospodarzem Władysław Kujawski. W tym składzie zarząd działa sprawnie i wprowadza duże ożywienie w szeregach OSP, kontaktuje sie z zarządem gminnym w sprawach organizacyjnych. Na zebraniu w dniu 28 stycznia 1995 roku naczelnik jednostki dh Zbigniew Witkowski poinformował obecnych, że mija w tym roku 70-ta rocznica założenia OSP w Szpetalu Górnym i aby zachować pamięć, tradycje założycieli i działaczy należałoby z honorem uczcić tę rocznicę.
Datę uroczystości, które miały sie odbyć ustalono na 14 maja 1995 rok.
"Szkoda, że nie ma wśród nas tych druchów, którzy odeszli na zawsze i nie doczekali tej uroczystości, ale za ich pracę, trud i zaangażowanie, a przede wszystkim za to, że
pozostawili nam możność niesienia pomocy tym którzy jej potrzebują - uczcijmy ich pamięć minutą ciszy."
W 2011 roku anonimowy darczyńca zwrócił strażakom dzwon alarmowy, który znalazł podczas rozbiórki starego budynku.
    Powyższą historię OSP w Szpetalu Górnym opracowano przy wydatnej pomocy:   dh Brodzińskiego Adama ,  dh Barskiego Stanisława, dh Kujawskiego Władysława oraz kronikarza dh Jana Zamojskiego."

 

Za udostepnienie zdjęć archiwalnych dziękujemy dh Wojtkowi Błaszkiewiczowi.

 

 

DODAJ KOMENTARZ

Mieszkańcy blogują!

 

Blog
Masz bloga? Pasję? Talent?

Podziel się tym z innymi!

Zgłoś do nas swoją stronę - może znajdzie się właśnie tutaj!


Blog

Blog
 

Kontakt

 

87-811 Szpetal Górny

kontakt@szpetal.pl

 

Partnerzy

 

 

Instytucje

 

Szkoła Podstawowa w Szpetalu Górnym

Przedszkole niepubliczne "Mały Miś"

Przedszkole o profilu katolickim "Aniołek"

Parafia p.w. Św. Józefa w Szpetalu Gónym

Bank Spółdzielczy w Kowalu O. Szpetal Górny

 

 Powered by: Edos  
 

 

-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------