www.szpetal.pl

| Cały serwis


ZAMKNIJ
DOPISZ SIĘ
WYPISZ SIĘ
OSTATNIE AKTUALNOŚCI
2021-08-29
Do??ynki 2021
2021-08-22
Kino plenerowe
2021-08-22
B?d?? Zdr??w ANWIL 2021
2020-12-20
Sp??yw kajakowy 2021
Sp??yw kajakowy
Lipiec
2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Szpetal pod śniegiem.
Spotkanie sprawozdawczo - wyborcze OSP Szpetal Górny.
Koncert kolęd w Kościele Parafialnym w Szpetalu Górnym
Święto Plonów - Dożynki 2015
Strażacy OSP Szpetal Górny w procesji Bożego Ciała.

 

 

 

Pierwszy seans w Letnim Kinie Plenerowym ju?? za nami.

 

Projekt zrealizowany z grantu Fundacji "Anwil dla W??oc??awka" - "Ocali? od zapomnienia" pozwoli?? na zorganizowanie cyklu seansów, który rozpocz???a projekcja filmu Jana Komasy "Miasto 44" w 75 rocznic? wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

Projekcj? filmu poprzedzi??a prelekcja Pana Jana Bielickiego, autora ksi???ki "Fabianki i okolice - materia??y do dziejów", która przybli??y??a man histori? Szpetala Górnego i okolic, bogata w archiwalne zdj?cia i dokumenty ??ród??owe. Ksi?zki Pana Bielickiego, ufundowane przez wójta Gminy Fabianki Zbigniewa S??omskiego, mo??na by??o wygra? w konkursie wiedzy zwi?zanym z histori? Szpetala Górnego.

Niew?tpliwym wymiernikiem sukcesu wydarzenia by?? fakt, ??e frekwencja przesz??a oczekiwania organizatorów, ale na szcz???cie druhowie i druhenki z M??odzie??owej dru??yny OSP Szpetal Górny szybko zorganizowali dodatkowe miejsca siedz?ce dla przyby??ych.

Nad organizaj? wydarzenia czuwa?? so??tys Szpetala Górnego Rafa?? Kawczy??ski wraz z druhami OSP Szpetal Górny.

Na kolejny seans Kina Plenerowego zapraszamy 23 sierpnia o godz. 20.00. Kultowy ju?? obraz "Rejs" przybli??y nam czasy powojenne, a Pan Jan Bielicki opowie jak w tym okresie historycznym zmienia??a si? nasza miejscowo???.

 

Obszerna fotorelacja dost?pna równie?? na kujawy.media.pl

 

Kino pod chmurk? to cz???? projektu "OSP na stra??y tradycji", który do ko??ca roku b?dzie obfitowa?? w wydarzenia promuj?ce tradycje, kultur? i histori? naszej miejscowo??ci i okolic. Festiwal Filmów Amatorskich dla m??odzie??y, warsztaty kuchni polowej, nauka malowania bombek choinkowych i tradycyjna ju?? Wigilia Seniora to imprezy na które ju?? dzi?? serdecznie wszystkich zapraszamy.

DODAJ KOMENTARZ

Mieszka??cy bloguj?!

 

Blog
Masz bloga? Pasj?? Talent?

Podziel si? tym z innymi!

Zg??o?? do nas swoj? stron? - mo??e znajdzie si? w??a??nie tutaj!


Blog

Blog
 

Kontakt

 

87-811 Szpetal Górny

kontakt@szpetal.pl

 

Partnerzy

 

 

Instytucje

 

Szko??a Podstawowa w Szpetalu Górnym

Przedszkole niepubliczne "Ma??y Mi??"

Przedszkole o profilu katolickim "Anio??ek"

Parafia p.w. ??w. Józefa w Szpetalu Gónym

Bank Spó??dzielczy w Kowalu O. Szpetal Górny

 

 Powered by: Edos  
 

 

-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------