www.szpetal.pl

| Cały serwis


ZAMKNIJ
DOPISZ SI─ś
WYPISZ SI─ś
OSTATNIE AKTUALNOŚCI
2021-08-29
Do??ynki 2021
2021-08-22
Kino plenerowe
2021-08-22
B─?d?? Zdr??w ANWIL 2021
2020-12-20
Sp??yw kajakowy 2021
Sp??yw kajakowy
Czerwiec
2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Szpetal pod ┼Ťniegiem.
Spotkanie sprawozdawczo - wyborcze OSP Szpetal G├│rny.
Koncert kol─Öd w Ko┼Ťciele Parafialnym w Szpetalu G├│rnym
Święto Plonów - Dożynki 2015
Strażacy OSP Szpetal Górny w procesji Bożego Ciała.

 

D??ugo wyczekiwany pierwszy Turniej Pi??ki no??nej o Puchar So??ectw juz za nami.

Pomys??odawc─? i organizatorem imprezy by?? so??tys Szpetala Górnego Rafa?? Kawczy??ski.
O tytu?? Mistrzów walczy??o dziewi─?─? dru??yn z terenu naszej Gminy: Bogucin, Che??mica Cukrownia, Che??mica Ma??a, Cyprianka, Fabianki, Kulin, Nasiegniewo, Skórzno i Szpetal Górny.

W dwóch grupach, mecze zosta??y rozegrane "ka??dy z ka??dym" i wy??oniono po dwie dru??yny z ka??dej grupy. W pó??finale zagra??y 4 zespo??y.

Mecz Nasiegniewo - Che??mica Ma??a zako??czy?? si─? remisem 0:0, w rzutach karnych Che??mica Ma??a zwyci─???y??a 2:1.

Drugi mecz pó??fina??owy Skórzno - Szpetal Górny, wygrali gospodarze z wynikiem 0:2.

 

W finale o 3. miejsce zagra??y zespo??y ze Skórzna i Nasiegniewa ko??cz─?c spotkanie wynikiem 1:1. Rzuty karne 4:5 zdecydowa??y o zwyci─?stwie Nasiegniewa klasuj─?c dru??yn─? ze Skórzna na 4. miejscu w dzisiejszych rozgrywkach.
Mecz fina??owy o mistrzostwo rozegra??y dru??yny Che??micy Ma??ej i Szpetala Górnego równie?? ko??cz─?c remisem 3:3, w rzutach karnych Che??mica Ma??a wygra??a 3:2 zdobywaj─?c tym pierwsze miejsce w Turnieju.


Tak wi─?c na podium staneli:

I miejsce - Che??mica Ma??a

II miejsce - Szpetal Górny

III miejsce - Nasiegniewo


Zwyci─?skim dru??ynom serdecznie gratulujemy!

Wyj─?tkowe zaangazowanie zawodników zosta??o zauwa??one i docenione.

Puchar Króla Strzelców zdoby?? Adam Zuzo z dru??yny Nasiegniewo, strzelaj─?c 5 bramek we wszystkich spotkaniach. Niewiele mniej, bo po 4 gole, zdobyli zawodnicy Pawe?? Cury????o z dru??yny Szpetal Górny i ?üukasz Komorowski z zespo??u Skórzno.
Gratulujemy!

Puchary i nagrody zwyci─?zcom wr─?czyli sponsorzy.

Nagrod─? za I miejsce, stól do gry w pi??karzyki, ufundowa?? Pan Tomasz Jezierski, Radny powiatowy.

Zdobywcy II i III miejsca oraz tytu??u Króla Strzelców otrzymali pi??ki adidas - repliki oficjalnej pi??ki Euro 2016.

Nagrod─? za II miejsce ufundowa?? i wr─?czy?? Pan Krzysztof Kurlapski, lokalny przedsi─?biorca.

III nagrod─? wr─?czy?? Pan Wojciech Mosakowski w imieniu sponsora Stowarzyszenia Prawy Brzeg.

Puchar i nagrod─? dla Króla Strzelców ufundowa?? i wr─?czy?? Pan Rafa?? Kawczy??ski so??tys Szpetala Górnego.

Cieszymy si─? ??e do udzia??u w Turnieju zg??osi??o si─? tak wielu uczestników, przybyli oni ze swoimi rodzinami, przyjació??mi, którzy dzielnie ich dopingowali.

G??ównym celem imprezy by??a dobra zabawa, sportowe wspó??zawodnictwo i zintegrowanie mieszka??ców róznych miejscowo??ci naszej gminy. 

Bardzo dzi─?kujemy so??tysom, radom so??eckim i osobom, które zaanga??owa??y sie w zebranie i przygotowanie dru??yn do rozgrywek.

Za wpó??prac─? i pomoc w przygotowaniu i organizacji Turnieju serdecznie dzi─?kujemy s─?dziom, Grzegorzowi Doma??skiemu i Miros??awowi Siewiorskiemu, animatorowi Orlika ?üukaszowi S??omczewskiemu, Przemys??awowi Zawadzkiemu, druchom OSP Szpetal Górny za dbanie o porz─?dek i bezpiecze??stwo imprezy. Za videorelacj─? i zdj─?cia dzi─?kujemy Marcinowi Ejdowskiemu i Jakubowi B─?bi??skiemu.

Wszystkim serdecznie dzi─?kujemy za obecno??─? i udzia?? w imprezie.

Mamy nadziej─?, ??e spotkamy si─? na kolejnych Turniejach!

 

 

POKA┼╗ KOMENTARZE     Ilo┼Ť─ç: 2 DODAJ KOMENTARZ

Mieszka??cy bloguj─?!

 

Blog
Masz bloga? Pasj─?? Talent?

Podziel si─? tym z innymi!

Zg??o?? do nas swoj─? stron─? - mo??e znajdzie si─? w??a??nie tutaj!


Blog

Blog
 

Kontakt

 

87-811 Szpetal Górny

kontakt@szpetal.pl

 

Partnerzy

 

 

Instytucje

 

Szko??a Podstawowa w Szpetalu Górnym

Przedszkole niepubliczne "Ma??y Mi??"

Przedszkole o profilu katolickim "Anio??ek"

Parafia p.w. ??w. Józefa w Szpetalu Gónym

Bank Spó??dzielczy w Kowalu O. Szpetal Górny

 

 Powered by: Edos  
 

 

-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------