www.szpetal.pl

| Cały serwis


ZAMKNIJ
DOPISZ SIĘ
WYPISZ SIĘ
OSTATNIE AKTUALNOŚCI
2021-08-29
Do??ynki 2021
2021-08-22
Kino plenerowe
2021-08-22
B?d?? Zdr??w ANWIL 2021
2020-12-20
Sp??yw kajakowy 2021
Sp??yw kajakowy
Kwiecień
2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Szpetal pod śniegiem.
Spotkanie sprawozdawczo - wyborcze OSP Szpetal Górny.
Koncert kolęd w Kościele Parafialnym w Szpetalu Górnym
Święto Plonów - Dożynki 2015
Strażacy OSP Szpetal Górny w procesji Bożego Ciała.
 
W pi?tek 17 lutego, w Che??micy odby??o si? szkolenie w zakresie ratownictwa lodowego. Celem ?wicze?? by??o przygotowanie stra??aków OSP do udzielania pomocy osobom zagro??onym na zalodzonych obszarach wodnych w ramach zespo??u ratowniczego oraz wspó??dzia??ania ze Specjalistyczn? Grup? Ratownictwa Wodno - Nurkowego W??oc??awek. W zaj?ciach wzi???y udzia??: Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno - Nurkowego W??oc??awek oraz Jednostki OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo Ga??niczego z Bogucina, Kowala, Kruszyna, Lubienia Kujawskiego, Chocenia, Chodcza oraz OSP z terenu naszej gminy Fabianki.
 
Najpierw w remizie OSP w Che??micy odby??a si? cz???? teoretyczna szkolenia a pó??niej na jeziorze stra??acy ?wiczyli sposoby poruszania si? ratowników po lodzie oraz ró??ne techniki ratowania osób,  pod którymi za??ama?? si? lód.
„Celem ?wicze??, w których bierze udzia?? ponad 60 stra??aków ochotników z 
powiatu w??oc??awskiego  jest przygotowanie  ich do udzielania pomocy 
osobom zagro??onym na zalodzonych obszarach wodnych w ramach zespo??u 
ratowniczego oraz wspó??dzia??ania ze Specjalistyczn? Grup? Ratownictwa 
Wodno - Nurkowego W??oc??awek - mówi?? bryg. Janusz Piasecki,  naczelnik 
wydzia??u operacyjno-szkoleniowego KM PSP we W??oc??awku. – Stra??acy 
?wiczyli  m.in. wykorzystanie drabin oraz deski lodowej podczas 
ratowania oraz zastosowanie w  automatycznego defibrylatora.

Fotorelacje Kujawy.Media.pl i DDW??oc??awek

 

Mieszka??cy bloguj?!

 

Blog
Masz bloga? Pasj?? Talent?

Podziel si? tym z innymi!

Zg??o?? do nas swoj? stron? - mo??e znajdzie si? w??a??nie tutaj!


Blog

Blog
 

Kontakt

 

87-811 Szpetal Górny

kontakt@szpetal.pl

 

Partnerzy

 

 

Instytucje

 

Szko??a Podstawowa w Szpetalu Górnym

Przedszkole niepubliczne "Ma??y Mi??"

Przedszkole o profilu katolickim "Anio??ek"

Parafia p.w. ??w. Józefa w Szpetalu Gónym

Bank Spó??dzielczy w Kowalu O. Szpetal Górny

 

 Powered by: Edos  
 

 

-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------