www.szpetal.pl

| Cały serwis


ZAMKNIJ
DOPISZ SIĘ
WYPISZ SIĘ
OSTATNIE AKTUALNOŚCI
2021-08-29
Do??ynki 2021
2021-08-22
Kino plenerowe
2021-08-22
B?d?? Zdr??w ANWIL 2021
2020-12-20
Sp??yw kajakowy 2021
Sp??yw kajakowy
Lipiec
2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Szpetal pod śniegiem.
Spotkanie sprawozdawczo - wyborcze OSP Szpetal Górny.
Koncert kolęd w Kościele Parafialnym w Szpetalu Górnym
Święto Plonów - Dożynki 2015
Strażacy OSP Szpetal Górny w procesji Bożego Ciała.
Wigilia Senior??w
Sp??yw kajakowy 2017
Bo??e Cia??o 2017
Szkolenie przeciwpowodziowe I
Bal karnawa??owy dla dzieci 2017
Ratownictwo lodowe - szkolenie
10
Grudzień
2017
Wigilia Senior??w

 

 

Po raz kolejny go??cili??my Seniorów z naszej miejscowo??ci na wieczorze wigilijnym zorganizowanym przez Druhów stra??aków z naszej jednostki OSP. ??yczenia z??o??yli przedstawiciele w??adz gminy Fabianki, wójt Zbigniew S??omski i przewodnicz?cy rady Adam Rejmak, zaproszeni go??cie i stra??acy OSP Szpetal Górny. Dziel?c si? op??atkiem do ??ycze?? do???czy?? si? Ksi?dz Dariusz, Proboszcz naszej Parafii.

O ??wi?teczny nastrój zadbali zaproszeni arty??ci: dzieci i m??odzie?? ze szko??y podstawowej w Szpetalu Górnym, zespó?? pie??ni i ta??ca Wrzos oraz pan Piotr Giers, graj?c kol?dy na akardeonie. Wieczór up??yn??? w radosnej ??wi?tecznej atmosferze przy pi?knie zastawionych sto??ach Domu go??cinnego Duet.


03
Październik
2017
??wi?to pieczonego ziemniaka

 

 

Pierwsza z imprez pod has??em  "??wi?to Pieczonego Ziemniaka" ju?? za nami.

W sobot?, 30 wrze??nia druchowie z OSP w Szpetalu Górnym zaprosili dzieci, m??odzie?? i ich rodziców na jesienny piknik na ??wierzym powietrzu.

By??y zabawy, animacje dla dzieciaków, puszczanie baniek mydlanych i konkursy prowadzone przez animatorów Klaunolandii. Druchowie z naszej jednostki zadbali o to ??eby mo??na by??o zobaczy? wó?? stra??acki z bliska i poczu? si? jak prawdziwy stra??ak! Jednak najwi?ksz? atrakcj? by??o pieczenie ziemniaków w ognisku, które smakowa??y wszystkim bez wyj?tku!

Pi?kna pogoda i dobre humory nie opuszcza??y nas do ko??ca imprezy.

Dzi?kujemy za liczne przybycie i zapraszamy na kolejne pikniki w OSP w Szpetalu Górnym.

DODAJ KOMENTARZ

06
Sierpień
2017
Sp??yw kajakowy 2017

 

 

Fotorelacja :)


DODAJ KOMENTARZ

Mieszka??cy bloguj?!

 

Blog
Masz bloga? Pasj?? Talent?

Podziel si? tym z innymi!

Zg??o?? do nas swoj? stron? - mo??e znajdzie si? w??a??nie tutaj!


Blog

Blog
 

Kontakt

 

87-811 Szpetal Górny

kontakt@szpetal.pl

 

Partnerzy

 

 

Instytucje

 

Szko??a Podstawowa w Szpetalu Górnym

Przedszkole niepubliczne "Ma??y Mi??"

Przedszkole o profilu katolickim "Anio??ek"

Parafia p.w. ??w. Józefa w Szpetalu Gónym

Bank Spó??dzielczy w Kowalu O. Szpetal Górny

 

 Powered by: Edos  
 

 

-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------